tutup Buku Panduan Ramadhan

0

Apa yang Diucapkan Oleh Imam Sebelum Bertakbir ketika Meluruskan Shaf?