tutup Buku Trilogi Islam

0

Apa yang Diucapkan Oleh Imam Sebelum Bertakbir ketika Meluruskan Shaf?